XEM CAMERA TẠI MẦM NON HOÀI ANH

XEM CAMERA TẠI MẦM NON HOÀI ANH

XEM CAMERA TẠI MẦM NON HOÀI ANH

XEM CAMERA TẠI MẦM NON HOÀI ANH

XEM CAMERA TẠI MẦM NON HOÀI ANH
XEM CAMERA TẠI MẦM NON HOÀI ANH

LINK CAMERA

25-10-2017

Link camera 1: http://www.dvrdns.org

Link Camera 2: http://www.lhcctv.com

 

Cách xem bằng máy tính :

- Phụ huynh vào đường link: www.lhcctv.com/download.php -> chọn phiên bản mới V2.6 GUARDING -> Kích vô tải về -> Extract Here ( giải nén ) -> giải nén xong -> open -> Next -> Next -> FInish

- Mở phần mềm lên -> User name: Phụ huynh tự đặt tên ( Ví dụ : hoai anh ), Password: Phụ huynh tự đặt password ( vừa số vừa chữ 8 ký tự -> ví dụ: ha123456 ) -> Device Management -> + Add -> Chọn Hi DDNS -> 

Nickname: hoai anh

Sever Address: www.hiddns.com

Device Domain Name: mamnonhoaianh

User Name: ...........................................

Password: .............................................

-> Modify -> Main View -> Default -> 16 -> Screen

 

Thời gian xem:

Sáng:  từ 7h30 - 11h30

Chiều: 14h10 - 17h00