HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP NGÀY 29/10/2017 ( CHỦ NHẬT )

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP NGÀY 29/10/2017 ( CHỦ NHẬT )

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP NGÀY 29/10/2017 ( CHỦ NHẬT )

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP NGÀY 29/10/2017 ( CHỦ NHẬT )

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP NGÀY 29/10/2017 ( CHỦ NHẬT )
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP NGÀY 29/10/2017 ( CHỦ NHẬT )

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP NGÀY 29/10/2017 ( CHỦ NHẬT )

28-10-2017
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP NGÀY 29/10/2017 ( CHỦ NHẬT )

Trường mầm non Hoài Anh xin thông báo đến quý phụ huynh học sinh

Vào ngày 29/10/2017 ( Chủ nhật ) họp phụ huynh học sinh

Thời gian: 8h sáng ngày 29/10/2017

Địa điểm: 87 - 79/2 Lê thị riêng, thới an, quận 12, hcm. Họp tại lớp học của các lớp

 

Trân trọng !