Anh Sĩ Hoàng

Anh Sĩ Hoàng

Anh Sĩ Hoàng

Anh Sĩ Hoàng

Anh Sĩ Hoàng
Anh Sĩ Hoàng

Anh Sĩ Hoàng

27-10-2017
Trường mầm non Hoài Anh đã giúp con trai tôi sau 3 năm học trở nên rất tự tin trong giao tiếp, biết chia sẻ, cảm thông. Đặc biệt, cháu rất cảm hứng trong học tập, có khả năng quan sát nhạy bén, thông minh