Anh Thanh Điền

Anh Thanh Điền

Anh Thanh Điền

Anh Thanh Điền

Anh Thanh Điền
Anh Thanh Điền

Anh Thanh Điền

27-10-2017
Sau một tuần học thử, gia đình quyết định gắn bó với nhà trường vì nhiều ưu điểm: gần nhà, có khoảng sân và cây xanh, đặc biệt là phương pháp giáo dục khuyến khích trẻ sáng tạo, tự lập của nhà trường