Hotline: 0286 2762 034

Mục tiêu

Nuôi dưỡng động lực bên trong trẻ, tạo điều kiện để trẻ được khám phá điều yêu thích của bản thân.

Montessori

Là phương pháp giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trọng tâm, tôn trọng đặc điểm, tính riêng biệt của từng trẻ, tạo điều kiện cho trẻ phát triển theo khả năng riêng của mình và khuyến khích trẻ chủ động với môi trường xung quanh.

Lợi ích

Kích thích phát triển giác quan một cách tinh tế để trẻ hiểu về văn hóa ở mức độ riêng. Hướng tới, phát triển các kỹ năng của mình, học cách hợp tác và thỏa hiệp. Qua đó phát triển các tài năng đặc biệt của mình.